Meetup : Bratislava

post by Viliam_Bur · 2014-11-05T20:59:19.803Z · score: 1 (2 votes) · LW · GW · Legacy · 1 comments

Contents

  Discussion article for the meetup : Bratislava
  Discussion article for the meetup : Bratislava
None
1 comment

Discussion article for the meetup : Bratislava

WHEN: 10 November 2014 06:00:00PM (+0100)

WHERE: Bistro The Peach, Mariánska 3, Bratislava

Bistro the Peach asi stále nie je poriadne označené, ale je to oproti predajni richmanov na Mariánskej. Alebo sa riaďte podľa google mapy a čísla ulice. Vchod vyzerá tak, že na začiatku pasáže sú krátke schody do prvej časti bistra, vedľa je druhá časť, kde sedíme, a potom je ešte terasa.

Discussion article for the meetup : Bratislava

1 comments

Comments sorted by top scores.